2018. május 20., vasárnap

Diószegi Sámuel halotti anyakönyvi bejegyzése

Diószegi Sámuel (Debrecen, 1761. január 5. – Debrecen, 1813. augusztus 2.) református lelkész, botanikus, pedagógus.

Talán legismertebb munkája a Magyar füvész-könyv, amit Fazekas Mihállyal együtt szerkesztett, emellett számos művét említhetnénk, például az Orvosi füvész-könyv című munkáját, de csak, hogy lássuk nem csak a botanikával foglalkozott említsük még meg Erkölcsi tanítások prédikácziókban c. két kötetes művét. Ezen felül természetesen többször is publikált vallási témákban. Emellett pedig részt vett a református énekeskönyv reformmunkálataiban: két ének tőle származik.

2018. május 14., hétfő

Hatvani István halotti anyakönyvi bejegyzése

Hatvani István (Rimaszombat, 1718. november 21. – Debrecen, 1786. november 16.) orvosdoktor, matematikus, fizikus, a debreceni Kollégium tanára. Ifjabb Hatvani István fordító, nagyváradi iskolaigazgató apja.

Hatvani 1738-ban került a Debreceni Református Kollégiumba. Tanulmányait Bázelben folytatta, ahol lelkésszé szentelték. 1748-ban Marburgban orvosi oklevelet szerzett, s ugyanott fizika- és kémiatanulmányokat is végzett. 1749-ben Leidenbe hívták egyetemi tanárnak. Nem vállalta a katedrát, visszatért Debrecenbe. A mértan és bölcsészettan tanára lett. Ő tanított először vegytant, és hozatott a kollégiumba külföldről fizikai kísérleti eszközöket. Szociális gondolkodású és Debrecenért is sokat dolgozó ember volt.

2018. május 11., péntek

Budai Ézsaiás halotti anyakönyvi bejegyzése

Budai Ézsaiás (Szilágypér, 1766. május 7. – Debrecen, 1841. július 14.) bölcsészet- és hittudós, író, történész, református püspök.

A debreceni főiskolán végezte tanulmányait, önerejéből, mivel korán árvaságra jutott.

Korán kitűnt a tanulásban, miután Késmárkon pár évet töltött, a debreceni kollégiumban előbb a költészeti osztály, majd az első éves diákok korrepetálója; contrascriba és senior korában a történelem helyettes tanára lett.

1792-től külföldi akadémiákra járt és Göttingenben tudósoklevelet szerzett. Ezen útja alkalmával Hollandiát és Angliát is meglátogatta.

2018. május 6., vasárnap

Sárváry Pál halotti anyakönyvi bejegyzése


Sárváry Pál (Piskolt, 1765. október 3. – Debrecen, 1846. december 19.) bölcseleti doktor, debreceni professzor, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Sárváry Elek hírlapíró, műfordító nagyapja.

Apja Sárváry János református lelkész-író volt.

2018. április 28., szombat

Maróthi György keresztelési és halotti anyakönyvi bejegyzései


Maróthi György Debrecenben született, 1715. február 11-én. Mindössze 29 évet élt, 1744. október 16-án halt meg szülővárosában. A kiváló matematikus, pedagógus, a magyar zeneelmélet úttörője.

Tehetős debreceni polgárcsaládból származott. 1732-ben hét évig tartó külföldi tanulmányútra indult, melynek során a nagy svájci (Bázel, Zürich, Bern) és holland (Groningen, Hága, Utrecht, Leiden, Amszterdam) egyetemek előadásait látogatta. Zürichben a zenével, Hollandiában a kísérleti fizikával került közelebbi kapcsolatba. A három holt nyelv mellett (héber, görög, latin) tudott franciául, hollandul, németül és angolul.

Debreceni hírességek


A következő hetekben olyan személyek anyakönyvi bejegyzéseit, illetve anyakönyvi kivonatait fogom közölni, akik főleg Debrecenben ismertek, de munkásságuk alapján általam kellő jelentőségűnek ítéltettek arra, hogy felkerüljenek a blogra.

Igaz, hogy ahogyan azt korábban az első bejegyzésben leírtam nem célom a MACSE adatbázisának lemásolása, éppen ezért az ismert magyar személyek anyakönyvi bejegyzéseinek, kivonatainak közzétételét, ahogy eddig is, ezután is rájuk bízom, ide csak olyan személyek anyakönyveit teszem fel, akikét ők eddig nem osztották meg.

2018. április 14., szombat

Niels Bohr születési anyakönyvi bejegyzése


Niels Henrik David Bohr Nobel-díjas dán fizikus, aki az atomszerkezet és a kvantummechanika tudományterületén dolgozott. Tudományos kutatásai elismeréseként 1922-ben elnyerte a fizikai Nobel-díjat, 1938-ban a Magyar Tudományos Akadémia is tiszteleti tagjává választotta.


Koppenhágában, 1885. október 7–én született. Ugyanitt halt meg, 1962. november 18-án.


Diószegi Sámuel (Debrecen, 1761. január 5. – Debrecen, 1813. augusztus 2.) református lelkész, botanikus, pedagógus. Talán legismertebb ...